Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

TEM laati oppaan uuden hankintalain velvoitteesta vaatia rikosrekisteriote tarjouskilpailuissa

Työ- ja elinkeinoministeriö
11.5.2017 10.00
Tiedote

Uusi hankintalaki velvoittaa hankintayksiköitä vaatimaan tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta rikosrekisteriotteita sen selvittämiseksi, onko tarjoaja tai sen johto- tai vastuuhenkilö syyllistynyt hankintalaissa listattuihin rikoksiin, ja koskeeko tarjoajaa sen perusteella pakollinen poissulkeminen tarjouskilpailusta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on päivittänyt uuden lainsäädännön velvoitteet rikosrekisteriotteiden selvittämisestä oppaaksi hankintayksiköiden käyttöön. Uuden hankintalainsäädännön velvoitteet rikosrekisteriotteiden selvittämisestä -opas löytyy ministeriön verkkosivuilta osoitteesta: www.tem.fi/julkaisut

Hankintaprosessista poissulkevia rikosnimikkeitä voivat olla muun muassa lahjuksen antaminen ja ottaminen elinkeinotoiminnassa, osallistuminen järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan, ihmiskauppa, veropetos, työeläkemaksupetos, avustuspetos, rahanpesu, terroristisessa tarkoituksessa tehty rikos, työturvallisuusrikos, työsyrjintä ja työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen. Poissulkeminen edellyttää lainvoimaista tuomiota. Yli viisi vuotta vanhaa tuomiota ei saa huomioida pakollisena poissulkemisperusteena.

Selvittämisvelvollisuus koskee hankintalain EU-kynnysarvot ja erityisalojen kynnysarvot ylittäviä hankintoja sekä hankintalaissa ja erityisalojen hankintalaissa nimenomaisesti listattuja rikoksia. Rikostausta selvitetään, jotta saadaan tietää, rasittaako tarjoajaa jonkin pakollisista poissulkemisperusteista. Velvoitteiden tarkoituksena on torjua harmaata taloutta ja korruptiota.

Uuden hankintalain myötä myös rikosrekisterilain säännöksiä muutettiin siten, että Oikeusrekisterikeskus voi antaa tarjoajille julkisissa hankinnoissa tarvittavat rikosrekisteriotteet.

Lisätiedot:
vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM, p. 029 504 718

 
Sivun alkuun