Business Finland rahoittaa ekosysteemi- ja kumppanuushankkeita sekä auttaa verkostoitumaan kotimaassa ja kansainvälisesti  

Business Finlandin ohjelmat kokoavat eri kokoisia yrityksiä, tutkimusorganisaatioita ja muita toimijoita yhteen rakentamaan yhteistarjoamia strategisesti valituille aloille ja markkinoille. Lisäksi sen globaali verkosto auttaa löytämään kansainvälisiä kontakteja ja verkostoja sekä markkinatietoa kansainvälistä kasvua tavoitteleville ekosysteemeille.  

Business Finlandin rahoitus ekosysteemi- ja kumppanuushankkeille

Business Finland on viime vuosina haastanut kansainvälisten yritysverkostojen vetureita panostamaan tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseen ja kasvattamaan merkittävästi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) Suomessa. Rahoittamalla veturiyritysten hankkeita Business Finland pyrkii tukemaan miljardiluokan ekosysteemejä, jotka luovat uusia työpaikkoja ja uutta liiketoimintaa Suomeen.

Kumppanuushaulla Business Finland kannustaa yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita käynnistämään TKI-hankkeita, joissa kehitetään ratkaisuja, teknologioita ja osaamista veturiyritysten tiekartoissa määriteltyjen missioiden tueksi. Hankkeet voivat olla yritysryhmien, yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteishankkeita tai yksittäisen toimijan hankkeita.

Kasvumoottorit ovat liiketoimintaekosysteemejä, joiden tavoitteena on kasvattaa uutta liiketoimintaa yli miljardin euron arvosta. Vuosien 2018-2020 aikana Business Finland pääomitti noin 80 miljoonalla eurolla 12 kasvumoottoreiden alustayhtiötä, joiden ympärille muiden toimijoiden uusi liiketoiminta rakentuu. Edelleen käytössä olevaa orkestrointirahoitusta voi saada yritys, yhdistys tai säätiö, joka kehittää yritysvetoisen ekosysteemin innovaatioyhteistyötä tavoitteellisesti ja määrätietoisesti yhteisesti valitun liiketoimintakärjen ympärille.

Business Finland tukee myös testialustojen ja niiden ympärille rakentuvan ekosysteemin kehittä-mistä ja toimintaa, kun tavoitteena on kansainvälisen tason toiminta.

Lisätietoa Business Finlandin palveluista ekosysteemeille      
Lisätietoa vetureiden haastekilpailuista ja kumppanuushauista     
Lisätietoa ekosysteemien orkestroinnin rahoituksesta sekä alustayhtiön pääomittamisesta    
 

Lisätietoja:

Teija Palko