Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus

Suomen julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö on uudistettu. Kokonaisuudistuksen tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa hankintamenettelyjä. Uudistuksessa kehitetään sitä, että esimerkiksi työllisyyteen, terveyteen ja sosiaalisiin näkökohtiin liittyvät tekijät otetaan paremmin hankinnoista huomioon.

Lisäksi tarkoituksena on parantaa pk-yritysten osallistumista tarjouskilpailuun, tarkastella kansallisia kynnysarvoja sekä luoda hankinnoille valvontamekanismi.  Hanketta valmistelemaan asetetun valmisteluryhmän hallituksen esityksen luonnoksen muotoon kirjoitettu mietintö julkaistiin 13.5.2015.

Uudistuksen taustalla ovat huhtikuussa 2014 annetut EU:n julkisia hankintoja koskevat direktiivit. Direktiivit uudistivat lähes kokonaan hankintoja koskevan EU-sääntelyn.

Hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietintö (pdf)