Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.​​​​​​

Tekoäly 4.0 -ohjelman toimintamalli

Tekoäly 4.0 ohjelma käynnistyi marraskuussa 2020, kun elinkeinoministeri Mika Lintilä asetti Jussi Herlinin johtaman ohjausryhmän valmistelemaan toimenpideohjelmaa Suomen tekoälyn käyttöönoton vauhdittamiseksi. Tekoäly 4.0 -ohjelma on jatkumoa vuonna 2019 päättyneeseen Tekoälyaika-ohjelmaan, jossa laadittiin Suomen kansallinen tekoälystrategia.

Valmisteluvaihe, syyskuu 2019−marraskuu 2020

Valmisteluvaiheessa ohjelman virkamiesvalmistelusta vastasi työ- ja elinkeinoministeriön konsernin asiantuntijoista muodostettu ryhmä. Tilannekuvan luomiseksi ulkopuoliselta toimijalta tilattiin teollisuuden kestävää digitalisaatioon liittyvä etnografinen haastattelututkimus ja Datapohjaisen arvonluonnin strategiset vaihtoehdot -tutkimus- ja selvityshanke. 

Käynnistysvaihe, marraskuu 2020−huhtikuu2021

Tekoäly 4.0 -ohjelma käynnistettiin työpajamuotoisella työskentelyllä, jossa aiemman valmisteluaineiston pohjalta muodostettiin jaettu tilannekuva ja visio sekä siihen johtavat kehittämistavoitteet ja avaintulokset. 
Ohjelman neljä tavoitetta:

  1. Nostamme pk-yritysten kärkijoukon teollisen digitalisaation globaaliin kärkeen.
  2. Kasvatamme Suomen vaikuttavuutta EU:n tekoäly-, data- ja teollisuusstrategioiden toteuttamisessa.
  3. Vahvistamme tekoälyjohtajuutta investoimalla kohdennetusti kärkiteknologioiden käyttöönottoon.
  4. Edistyneet digiteknologiat palvelevat kestävän kehityksen tavoitteita ja siirtymää kohti hiilineutraalia Suomea 2035.

Lue lisää tavoitteista ja niille astetuista avaintuloksista ohjelman ensimmäisestä väliraportista:

Tekoäly 4.0 -ohjelman ensimmäinen väliraportti: Käynnistysvaiheesta toteutusvaiheeseen

Ensimmäinen toimeenpanovaihe, huhtikuu 2021 − joulukuu 2021

Keväällä 2021 ohjausryhmän työn tueksi perustettiin viisi temaattista alatyöryhmää: 

  • Pk-yritysten digikyvykkyys ja innovaatioyhteistyö, puheenjohtaja Joonas Mikkilä, Suomen Yrittäjät
  • Vaikuttava EU-yhteistyö, puheenjohtaja Samuli Savo, Stora Enso Oyj
  • Teknologiajohtajuus, puheenjohtaja Teemu Roos, Helsingin yliopisto
  • Digitaalinen vihreä siirtymä, puheenjohtaja Cristina Andersson, Airawise Oy
  • Viestintä ja digisiirtymän tolkullistaminen, puheenjohtaja Eeva Raita, Futurice Oy 

Temaattiset alatyöryhmät työstävät oman teemansa konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä koko ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Alatyöryhmissä työskentelee kyseisen teeman asiantuntijoita eri organisaatioista. 

Lue lisää alatyöryhmien tavoitteista ja toimenpide-ehdotuksista ohjelman toisesta väliraportista:

Tekoäly 4.0 -ohjelma, toinen väliraportti: Suomesta voittaja kaksoissiirtymässä – tavoitteista käytäntöön

Toinen toimeenpanovaihe, tammikuu 2022 - maaliskuu 2023

Tekoäly 4.0 -ohjelman seuraavissa vaiheissa priorisoidaan toimenpiteet ja lähdetään viemään niitä käytäntöön. Ohjelman loppuraportti julkaistaan viimeistään maaliskuussa 2023.

tekoälyohjelman aikataulu kuvana