Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää. Päivitettyä tietoa tem.fi:stä löydät täältä: Työkanava Oy

Työkanava Oy

Valtion erityistehtäväyhtiö työllistää vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä


Työkanava Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö. Sen tehtävä on työllistää työttömiä, kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä henkilöitä.

Työkanava on uudenlaisella liikeidealla toimiva yritys. Yhtiö palkkaa työntekijät suoraan palvelukseensa työsuhteeseen ja myy edelleen heidän työpanostaan asiakkailleen. Yhtiön tavoite on kohentaa ja tukea työntekijöiden osaamista ja työmarkkinavalmiutta niin, että he kykenisivät työllistymään itsenäisesti avoimille työmarkkinoille.

Yhtiö työllistää toimintansa alkuvaiheessa arviolta muutaman sata osatyökykyistä vuosittain. Tavoitteena on, että työsuhteessa on toiminnan vakiinnuttua noin 1000 henkilöä. 

Työkanavan toiminnasta säädetään laissa

Laki Työkanava Oy:stä tuli voimaan 1.7.2022. 

Työkanavan asiakkaita ovat yritykset, järjestöt, julkisyhteisöt ja yksityiset kuluttajat, jotka tarvitsevat työvoimaa. Työkanava myy asiakkailleen alihankintana palvelukokonaisuuksia, joita sen osatyökykyiset työntekijät tuottavat. Myös työvoiman vuokraus asiakkaiden tarvitsemiin töihin on mahdollista. 

Yhtiön tuottamien palvelujen hinnoittelu on markkinaehtoista. Hinnoittelua ja yhtiön markkinaosuutta seuraavat erillinen neuvottelukunta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä työ- ja elinkeinoministeriö osana yhtiön omistajaohjausta.

Työkanava täydentää esimerkiksi työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten tai kolmannen sektorin palveluntuottajien toimintaa. Yhtiö toimii näiden kanssa yhteistyössä ja voi mahdollisesti myös käyttää näiden palveluja.

Työkanava Oy ei käytä julkista valtaa.

Yhtiön toiminta käyntiin vaiheittain

Työkanavan toimitusjohtajana aloitti 1.9.2022 lukien Sari Nikkola. Yhtiön toiminta on käynnistynyt vaiheittain vuoden 2022 aikana. Ensimmäiset osatyökykyiset työntekijät ovat aloittaneet Työkanavan palveluksessa tammikuussa 2023.

Työkanavan hallituksen puheenjohtajana toimii alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja (eläkkeellä) Jukka Kinnunen. Hallituksen muut jäsenet ovat:

  • osastopäällikkö Raimo Antila, sosiaali- ja terveysministeriö
  • johtaja Sirpa Huuskonen, Tokmanni
  • viestintäpäällikkö Essi Lindberg, Labore
  • kehittämispäällikkö Jukka Lindberg, Vates-säätiö
  • muutosjohtaja Leena Munter, Business Finland

Työkanava saa osatyökykyiset työntekijät vain TE-viranomaisten kautta

Työnhakija ei voi hakeutua töihin Työkanavaan itsenäisesti eikä Työkanava ilmoita työpaikoista julkisilla hakuilmoituksilla. Polku Työkanavaan kulkee aina TE-viranomaisen kautta. Työkanavaan töihin haluavan osatyökykyisen on oltava työttömänä työnhakijana TE-palveluissa.

TE- toimistojen ja työllisyyden kuntakokeilujen TE-viranomaiset arvioivat työnhakijoiden soveltuvuutta Työkanavassa työskentelyyn laissa määriteltyjen kriteerien perusteella. Päätöksen Työkanavaan soveltuvuudesta tekee aina TE-viranomainen.

Kunnat ja muut viranomaiset tai tahot voivat ohjata vaikeimmassa tilanteessa olevia osatyökykyisiä ilmoittautumaan työttömiksi työnhakijoiksi TE-palveluihin, jossa arvioidaan heidän soveltuvuuttaan Työkanavaan.

Työkanavaan työllistymisen kriteerit (Työkanavalain 4 §):

  • TE-palvelujen asiakkuus
  • osatyökykyisyys
  • viimesijaisuus
  • työnhakijan suostumus ja motivaatio

Työ- ja elinkeinoministeriön valtuuttamana Pohjanmaan TE-toimisto etsii Työkanavan kulloinkin avoinna oleviin työtehtäviin sopivia työntekijöitä kaikkien TE- palvelujen yhteisestä asiakastietojärjestelmästä. Pohjanmaan TE-toimisto myös osoittaa työnhakijan Työkanavaan töihin, kun hänelle löytyy sieltä sopiva työtehtävä. Siten Työkanavaan soveltuvaksi arvioitu osatyökykyinen henkilö ei työllisty välttämättä heti yhtiön palvelukseen.

Henkilön palkkaus Työkanavassa ja muut työehdot määräytyvät työlainsäädännön ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti. Työkanava vastaa työntekijöidensä työnohjauksesta ja töihin perehdyttämisestä työpaikoilla.

 

Osatyökykyisen polku Työkanavaan

Kuvateksti: Osatyökykyisen eteneminen töihin Työkanavaan.

Työkanava oli osa Työkykyohjelman toteutusta

Työkanava Oy:n perustaminen liittyi pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoitteeseen edistää osatyökykyisten työllistymistä ja kehittää uudella tavalla välityömarkkinoita. Työkanava on ollut yksi hallituksen Työkykyohjelman toimenpiteistä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla.

Lisätietoja
Työntekijäksi ohjautuminen TE-toimistoissa, kilpailuvääristymien ehkäisy ja omistajaohjaus:
Kimmo Ruth ja erityisasiantuntija Marianne Keyriläinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Työkanava Oy:n liiketoiminta ja organisaatio: toimitusjohtaja Sari Nikkola, [email protected] Euroopan unionin rahoittama