Valtion erityistehtäväyhtiö työllistämään vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä

Osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi perustetaan uusi valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, Työkanava Oy. Yhtiön toiminta-ajatuksena on myydä osatyökykyisten työntekijöidensä työpanosta yrityksille ja yhteisöille. Erityistehtäväyhtiö työllistäisi kaikkein vaikeimmin työllistyviä työttömiä ja työhaluisia osatyökykyisiä. Yhdistämällä työn tekemiseen sekä julkiset että yhtiön työnantajana tarjoamat palvelut kohenevat työntekijöiden osaaminen ja työmarkkinavalmiudet niin, että moni pystyy etenemään urallaan ja siirtymään avoimille työmarkkinoille. 

Osatyökykyisiä työttömiä työnhakijoita välitetään yhtiölle TE-toimiston kautta. Tehtävä keskitettäisiin yhteen TE-toimistoon, jossa tehdään arvio osatyökykyisen tilanteesta. Kunnat ja muut työnvälitystä harjoittavat toimijat voisivat ohjata vaikeimmassa tilanteessa olevia osatyökykyisiä TE-toimistoon, ja siten saada heitä tarjolle yhtiön palvelukseen.

Yhtiö ensisijaisesti myisi asiakkailleen palvelukokonaisuuksia, joita sen osatyökykyiset työntekijät tuottaisivat. Asiakkaita olisivat yritykset, järjestöt, julkisyhteisöt ja kotitaloudet, jotka tarvitsevat työvoimaa. Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan yhtiön liiketoimintasuunnitelmaa.

Koska perustettava yhtiö saa valtiontukea, on sen harjoitettava toimintaansa kilpailua vääristämättä markkinaehtoisesti. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. 

Hallitus antoi Työkanava Oy:tä koskevan lakiesityksen eduskunnalle 21. lokakuuta 2021. Uuden yhtiön on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2022 aikana. 

Yhtiön perustamisen taustalla on Tullin pääjohtaja Hannu Mäkisen selvitys. 

Työkanava Oy:n liiketoimintaa suunnitellaan

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valtion erityistehtäväyhtiön, Työkanava Oy:n, tulevan toiminnan suunnittelu. Työryhmän toimikausi on 20.10.2021-30.4.2022. Työryhmän jäsenet osallistuvat Työkanava Oy:n liiketoimintasuunnitelman laadintaan sekä valmistelevat strategiatyötä. Lopullisen strategian tekee yhtiön hallitus.

Lisätietoja: 
Työkanava Oy:n liiketoiminta ja organisaatio: Pirjo Larm, työ- ja elinkeinoministeriö, 
Työntekijäksi ohjautuminen TE-toimistoissa, kilpailuvääristymien ehkäisy ja omistajaohjaus: Patrik Tötterman, työ- ja elinkeinoministeriö