Valtion erityistehtäväyhtiö työllistämään vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä

Osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi perustetaan uusi valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö. Erityistehtäväyhtiö työllistäisi kaikkein vaikeimmin työllistyviä työttömiä ja työhaluisia osatyökykyisiä. Yhdistämällä työn tekemiseen sekä julkiset että yhtiön työnantajana tarjoamat palvelut kohenevat työntekijöiden osaaminen ja työmarkkinavalmiudet niin, että moni pystyy etenemään urallaan ja siirtymään avoimille työmarkkinoille. 

TE-palvelut on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tukea työllistymiseensä, ja uuden erityistehtäväyhtiön palvelukseen tultaisiin yksinomaan TE-palvelujen kautta. Kunnat ja muut toimijat voisivat ohjata omia asiakkaitaan TE-toimiston asiakkaiksi, ja siten saada heitä tarjolle yhtiön palvelukseen.

Yhtiö ensisijaisesti myisi asiakkailleen palvelukokonaisuuksia, joita sen osatyökykyiset työntekijät tuottaisivat. Asiakkaita olisivat yritykset, järjestöt, julkisyhteisöt ja yksityiset kuluttajat, jotka tarvitsevat työvoimaa. Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan yhtiön liiketoimintasuunnitelmaa.

Koska perustettava yhtiö saa valtiontukea, on sen harjoitettava toimintaansa kilpailua vääristämättä. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. 

Yhtiötä koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle lokakuussa 2021. Uuden erityistehtäväyhtiön on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2022 aikana. 

Yhtiön perustamisen taustalla on Tullin pääjohtaja Hannu Mäkisen selvitys. 

Lisätietoja: 
Erityistehtäväyhtiön liiketoiminta ja organisaatio: Pirjo Larm, työ- ja elinkeinoministeriö, 
Työntekijäksi ohjautuminen TE-toimistoissa, kilpailuvääristymien ehkäisy ja omistajaohjaus: Patrik Tötterman, työ- ja elinkeinoministeriö