Tarjouspyynnöt

Tässä osuudessa julkaistaan valikoidusti työ- ja elinkeinoministeriön käynnissä olevia tarjouspyyntöjä. Kattavammin ministeriön tarjouspyynnöt löytyvät julkisten hankintojen HILMA-ilmoituskanavasta.

Kiertotalouden osaamismerkistö

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa hankinnan, joka liittyy työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisen osaamisen tunnistamisen työryhmän työhön. Hankittavan palvelun tavoitteena on pilotoida digitaalista osaamismerkistöä tunnistamaan ja tekemään näkyväksi työelämässä tarvittavaa kiertotalousosaamista. Pilotoitavalla osaamismerkistöllä tulee voida osoittaa kiertotalouden eri osa-alueiden hallintaa osaamisperusteisesti.

Hankkeessa pilotoitavan kiertotalouden osaamismerkistön ensisijainen kohderyhmä ja tuleva käyttäjä ovat työnantajat, jotka ovat uudistamassa omaa organisaatiotaan kiertotalouden hengessä ja kehittämässä oman organisaationsa kiertotalousosaamista. Kohderyhmää ovat myös eri organisaatioissa työskentelevät työntekijät sekä työnhakijat, jotka haluavat kehittää tai todentaa omaa kiertotalousosaamistaan.

Hankkeessa luodaan puitteet digitaalisen kiertotalouden osaamismerkistön hyödyntämiseen hankkeen aikana ja sen jälkeen. Tavoitteena on lisäksi tuoda esille pilotoitavan osaamismerkistön hallinnoinnin ja jatkokehityksen erilaisia toteutusvaihtoehtoja myöhempää arviointia varten.

Hankittavassa kokonaisuudessa on kaksi vaihetta:

  1. Selvitys kehitettävästä osaamismerkistöstä
  2. Osaamismerkistön pilotointi

Alustava arvio hankkeen käynnistymiselle on noin 15.11.2023. Loppuraportin tulee olla valmis ja lopputulosten tilaajan käytössä viimeistään 31.10.2024. Tarjous tulee jättää suomen kielellä.

Määräaika 9.10.2023 klo 14.00