Tarjouspyynnöt

Tässä osuudessa julkaistaan valikoidusti työ- ja elinkeinoministeriön käynnissä olevia tarjouspyyntöjä. Kattavammin ministeriön tarjouspyynnöt löytyvät julkisten hankintojen HILMA-ilmoituskanavasta.

Selvitys osaamisen tunnistamisen hyvistä käytännöistä

Työ- ja elinkeinoministeriö kilpailuttaa toimittajan toteuttamaan selvityksen osaamisen tunnistamisen hyvistä käytännöistä. Selvityshankkeeseen haetaan asiantuntijoista koostuvaa tiimiä, joista yksi asiantuntija tulee nimetä selvityshankkeen vastuuhenkilöksi. Tutkimuksen suunniteltu toteutusaika on arviolta noin 11.4.2023–31.1.2024.

Selvityshankkeen toteutus koostuu kahdesta teemasta:

  • Teeman a) "Osaamisen tunnistamisen menetelmät, työkalut ja käytännöt ja hyvien käytäntöjen levittämisen keinot" tavoitteena on kartoittaa kaikille työikäisille tarjolla olevia osaamisen tunnistamisen menetelmiä, työkaluja ja käytäntöjä. Lisäksi tavoitteena on monipuolinen analyysi työpaikoilla käytössä olevista osaamisen tunnistamisen menetelmistä, käytännöistä ja työkaluista.
  • Teeman b) "Yksilöiden oman osaamisen kuvaamisen valmiuksien parantaminen eri elämäntilanteissa koko elämänkaaren ajan" tavoitteena on kerätä eri tahoilta ehdotuksia tavoista parantaa yksilöiden valmiuksia havainnoida ja kuvata omaa osaamistaan eri elämänvaiheissa sekä selvittää millaisia valmiuksia ja osaamista yksilöillä on moninaisen osaamisensa havaitsemiseksi, sanoittamiseksi ja näkyväksi tekemiseksi.

Kilpailutus päättyy 22.3.2023 klo 16.00.