Aiempien hallitusten matkailualoitteet

Marinin hallituksen matkailualoitteet 2019

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen matkailua koskevia aloitteita ja ohjelmia työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla on esitelty alla.

Pääministeri Marinin hallitusohjelman 2019 kirjauksen ”Käynnistetään kansallinen matkailun ohjelmakokonaisuus, jonka avulla jatketaan matkailualan kestävää kasvua ja tuetaan matkailuyrittäjyyden lisääntymistä” toimenpanoon kohdennettiin erillisrahoitusta 5 miljoonaa euroa vuosina 2020 ja 2021. Lisärahoituksella matkailuyrityksiä rohkaistiin kehittämään matkailupalveluitaan aiempaa laadukkaammiksi (ml. kestävyys ja digitalisaatio) sekä huomioimaan kotimaanmatkailun mahdollisuudet. Matkailumarkkinoinnin kohdentamista ulkomailla tehostettiin ja matkailutuotteiden huolellista ja laadukasta räätälöintiä kohderyhmien toiveiden mukaisesti vahvistettiin rahoituksen avulla. Matkailijoiden tarpeiden ymmärrys sekä matkailualan vaikuttavuuden seuranta vaativat tuekseen vahvaa tiedolla johtamista.

Lisärahoitus kohdentuu lähes kokonaisuudessaan Business Finlandin Visit Finland -yksikön toimintaan. Toimenpiteiden toteuttamisessa tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä erityisesti ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien matkailua koskevien hallitusohjelmakirjausten toimeenpanon kanssa.

Kestävä matkailu 2030 -ohjelma

Marinin hallituksen budjettiriihessä 16.9.2020 päätettiin Kestävä matkailu 2030 -ohjelman käynnistämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi ohjelman valmistelua. Ohjelma edistää Suomen matkailustrategiaa painottamalla mm. ilmasto‐ ja luontokestävyyttä, saavutettavuutta, ympärivuotisuutta ja kilpailukykyä. Ohjelmaa toteutetaan osana Suomen matkailustrategian ja hallitusohjelman kirjauksen ”Käynnistetään kansallinen matkailun ohjelmakokonaisuus, jonka avulla jatketaan matkailualan kestävää kasvua ja tuetaan matkailuyrittäjyyden lisääntymistä” toimeenpanoa hallituskauden aikana. Käynnissä olevat toimenpiteet edistävät ohjelman toteuttamista kattavasti. Ohjelman sisältämiin uusiin toimenpiteisiin (yöjunaliikenne) tehdään erillinen valmistelu. Itäisen yöjunayhteyden ja yöjunaliikenteen palveluntason kehittämistä koskeva valmistelu on käynnistetty alkusyksyllä 2020. 

Alueelliset matkailun kehittämishankkeet

Marinin hallitus tuki matkailun kehittämistä alueilla 4 miljoonan euron lisärahoituksella osana vuoden 2020 neljättä lisätalousarviota. Alueellisilla matkailun kehittämishankkeilla tuettiin alueiden mahdollisuuksia kehittää alueensa matkailua, vahvistaa alueensa matkailukehittämisen johtamista ja koordinointia sekä tehostaa yhteistyötä kansallisen tason toimenpiteisiin.

Kotimaanmatkailua edistävä kampanja

Hallitus suuntasi vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa 0,5 miljoonan euron rahoituksen myös valtakunnallisen kotimaanmatkailua edistävän kampanjan toteuttamiseen Suoma ry:n käynnissä olevan 100 syytä matkailla Suomessa -kampanjan yhteydessä. 

Sipilän hallituksen matkailualoitteet 2017

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen puolivälitarkastelussa keväällä 2017 hallitus päätti lisätä matkailukokonaisuuden hallituksen toimintasuunnitelmaan 2017-2019. Kasvunkärki ”Matkailu 4.0 – nopeaa kasvua ja työllisyyttä matkailusta” oli toimenpiteiden kokonaisuus, jolla tuettiin matkailuelinkeinon kansainvälistä kasvua ja uudistumista vuosien 2018-2019 aikana. Osan toimenpiteistä toteutus jatkui vielä alkuvuonna 2020. Toimenpideohjelmalle myönnettiin 16 miljoonan euron lisärahoitus.

Lisätietoja: Sanna Kyyrä