Tekoälystä vauhtia pk-yritysten kestävään liiketoimintaan

Tekoäly 4.0 -ohjelman tavoitteena oli, että vuonna 2030 suomalainen teollisuus on puhdasta, tehokasta ja digitaalista.

Miltä liiketoiminnan digitalisaatio, uudet teknologiat ja tekoäly konkreettisesti näyttävät yrityksissä? Miksi digikyvykkyyteen kannattaa panostaa?

Katso neljä videota, jossa eri puolilla Suomea ja eri aloilla toimivat yritykset kertovat omista ratkaisuistaan ja siitä, miksi ja miten digitalisaatio ja datatalous vaikuttavat jokaisen yrityksen toimialaan.

TactoTek®

TactoTekin teknologia kuormittaa ympäristöä puolet perinteistä teknologiaa vähemmän.

Dinolift Oy

Dinoliftin kehittämä telematiikkapalvelu on tuottanut lisäarvoa, turvallisuutta ja tehokkuutta.

Fastems Oy

Fastemsin hanke on mahdollistanut älykästä tuotannon suunnittelua, ohjausta ja valvontaa.

Kapasity Oy

Kapasity kehitti datan avulla jätehuoltoa kustannustehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi.