Patentti antaa yksinoikeuden keksintöön

Patentti on yksinoikeus, joka annetaan määräajaksi uudelle tekniselle ratkaisulle, eli keksinnölle. Jotta keksinnölle voidaan myöntää patentti, sen on oltava uusi, sen pitää erota selkeästi olemassa olevista ratkaisuista ja sen pitää olla teollisesti käyttökelpoinen. Yksinoikeus tarkoittaa, että muu kuin patentin haltija ei saa luvatta hyödyntää keksintöä.  

Patentti haetaan maa- tai aluekohtaisesti ja suojaa keksinnölle saa vain niillä alueilla, joilla patentti on voimassa. Suomessa kansallisen patentin myöntää Patentti- ja rekisterihallitus. Lisäksi Euroopan patenttivirasto käsittelee eurooppapatenttihakemuksia, joilla on mahdollista saada eurooppapatentti useassa Euroopan maassa.      

Euroopassa on käynnissä eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistus. Sen myötä on mahdollista myös saada tulevaisuudessa 26 EU-maata kattava vaikutukseltaan yhtenäinen eurooppapatentti.    

Patentteihin liittyy olennaisesti myös kysymys siitä, kenelle oikeus keksintöön kuuluu. Lähtökohtaisesti oikeus kuuluu keksijälle, mutta työsuhteessa oikeudet voivat kuulua myös työnantajalle. Laissa oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin ja korkeakoulukeksintölaissa säädetään keksijän ja työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista.    

Lisätietoa patenteista:

Hyödyllisyysmallilla suojataan patentin tavoin keksintöä. Se muistuttaa suurelta osin patenttia ja tunnetaan myös nimellä pikkupatentti. Termi kuvaa sitä, että hyödyllisyysmalli on helpompi saada kuin patentti.

Hyödyllisyysmallin keksinnöllisyysvaatimus on patentin vastaavaa vaatimusta alhaisempi ja myös hakemusmenettely on kevyempi. Hyödyllisyysmalli soveltuukin erinomaisesti esimerkiksi lyhytikäisen teknologian suojaamiseen tai pienille yrityksille.

Suomessa hyödyllisyysmallihakemukset käsittelee Patentti- ja rekisterihallitus. Hyödyllisyysmallijärjestelmiä on myös joissakin muissa maissa, mutta järjestelmä ei ole samalla tavoin laajalle levinnyt ja kansainvälinen kuin patenttijärjestelmä.

Lisätietoa hyödyllisyysmalleista:

Lisätietoja:

Stiina Löytömäki