Hallituksen yrittäjyysstrategian tavoitteena vahvistaa yrittäjyyttä Suomessa

Hallituksen yrittäjyysstrategian tavoitteena on lisätä yritysten luottamusta siihen, että Suomessa kannattaa perustaa yrityksiä ja työllistää, kehittää ja investoida. Lisäksi strategia tähtää siihen, että Suomi olisi houkuttelevampi ulkomaalaisille työntekijöille ja yrityksille.

Strategiassa on seitsemän teemaa, jotka sisältävät useita käytännön toimenpiteitä yrittäjyyden haasteiden ratkomiseksi. Teemat ovat seuraavat:

  1. Ennustettava ja kilpailukykyinen yritysverotus
  2. Osaaminen ja osaavan työvoiman saatavuus yritysten kasvun tukena
  3. Kasvuhakuisen yritystoiminnan lisääminen
  4. Sääntelyn ja asioinnin sujuvoittaminen, vaikutusarviointi ja kilpailupolitiikka
  5. Yrittäjyys aluekehityksen ajurina
  6. Yrittäjän uusi alku, turva ja jaksaminen
  7. Yrittäjille suunnattujen palveluiden räätälöinti erityisiin tarpeisiin ja tilanteisiin

Strategian laadinta perustuu hallitusohjelmaan.

Strategialuonnoksen lausuntokierros alkaa 10.3.2020.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Jaana Lappi