Hallituksen yrittäjyysstrategian tavoitteena vahvistaa yrittäjyyttä Suomessa

#yrittäjyysstrategia


Hallituksen yrittäjyysstrategian tavoitteena on lisätä yritysten luottamusta siihen, että Suomessa kannattaa perustaa yrityksiä ja työllistää, kehittää ja investoida. Lisäksi strategia tähtää siihen, että Suomi olisi houkuttelevampi ulkomaalaisille työntekijöille.

Strategiassa on kahdeksan teemaa, jotka sisältävät useita käytännön toimenpiteitä yrittäjyyden haasteiden ratkomiseksi. Teemat ovat seuraavat:

  1. Ennustettava ja kilpailukykyinen yritysverotus
  2. Osaaminen ja osaavan työvoiman saatavuus yritysten kasvun tukena
  3. Kasvuhakuisen yritystoiminnan lisääminen
  4. Sääntelyn ja asioinnin sujuvoittaminen, vaikutusarviointi ja kilpailupolitiikka
  5. Yrittäjyys aluekehityksen ajurina
  6. Yrittäjän uusi alku, turva ja jaksaminen
  7. Yrittäjille suunnattujen yrityspalveluiden kehittäminen ja räätälöinti erityisiin tarpeisiin ja tilanteisiin
  8. Ilmiölähtöisyys ja koordinaatio yrittäjyyden edistämisessä

Strategian laadinta perustuu hallitusohjelmaan.

Strategialuonnoksen lausuntokierros toteutettiin 10.3.-9.4.2020.

Päivitetty Yrittäjyysstrategia esiteltiin sidosryhmille 13.4.2021 tilaisuudessa ”Yrittäjyysstrategia kestävän kasvun ja uudistumisen mahdollistajana”. Alla tilaisuudessa esitettyjen puheenvuorojen esitykset:

Avauspuheenvuoro – Elinkeinoministeri Mika Lintilä   
Yrittäjyys kestävän kasvun ja elinvoiman moottorina? – Jarna Heinonen, Turun yliopisto    
Yrittäjyysstrategian esittely – Jaana Lappi, TEM   
Kommenttipuheenvuoro – Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät   
Yrittäjyysstrategia uudistumisen ja kasvun mahdollistajana – Petri Vuorio, EK    
Kommenttipuheenvuoro – Tatu Rauhamäki, Palta   
Jatkon askeleet: Strategiasta tiekarttaan – Jaana Lappi, TEM   

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Jaana Lappi