Esimerkkejä kaupanestetapauksista EU:n alueella

Italialainen kaatopaikkayritys voi toimia Puolassa

Puolassa tuli voimaan uusi sääntö, jonka vuoksi italialainen neljää kaatopaikkaa hoitava yritys joutui hakemaan uutta toimilupaa yhdelle kaatopaikoistaan. Lupaviranomaiset väittivät, ettei kaatopaikka täyttänyt ympäristövaatimuksia, vaikka yritys oli jo saanut Puolan ympäristöviranomaisten hyväksynnän. SOLVIT ryhtyi toimeen, ja yritys sai tarvitsemansa luvan. Asia ratkaistiin 9 viikossa.

Ruotsalaisyritys saa myydä uima-altaan puhdistuslaitteita Ranskassa

Ruotsalainen siirrettävien uima-altaan puhdistuslaitteiden valmistaja ei voinut myydä tuotteitaan Ranskassa. Pumput täyttivät eurooppalaiset standardit, mutta Ranskan säännöksissä sallittiin enintään 12 voltin vaihtovirtajännite, kun ihmisiä on altaassa. SOLVIT sai selville, että Ranskan säännökset koskevat kiinteitä puhdistuslaitteita eivätkä siirrettäviä, jotka on tarkoitettu käytettäväksi vain silloin, kun altaassa ei ole ketään. SOLVIT-verkoston ansiosta ruotsalaisen valmistajan tuotteet pääsivät myyntiin Ranskassa. Asia ratkaistiin 15 viikossa.

Lisätietoja: Niina Etelävuori ja Isabella Paju