Kotimaanmatkailun kehittämistyöpajat 2021

Työ- ja elinkeinoministeriö teetti syksyllä 2021 kotimaanmatkailun kehittämistyöpajojen sarjan keskeisille matkailualan toimijoille, erityisesti matkailuyrityksille. Työpajojen tavoitteena oli tukea kotimaan matkailutoimijoita ja -yrityksiä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä kotimaanmatkailijoille.

Työpajoissa ideoitiin ja jalostettiin kotimaanmatkailun tunnistettujen kehittämistarpeiden ja kohderyhmäselvityksen tulosten pohjalta yritysten tuotteita ja palveluita sekä kehitettiin yritysten osaamista keskeisiin kehitystarpeisiin perustuen. Työpajasarjan tavoitteena oli lisäksi tiivistää kotimaanmatkailun yhteistyötä sekä jatkaa keskustelua kotimaanmatkailun kansallisen koordinaation tarpeesta.

Kehittämistyöpajojen keskeisistä tuloksista, työpajoihin osallistuneille suunnatun kyselyn palautteesta ja jatkokehitystarpeista tuotettiin raportti: Yhteenvetoraportti työpajojen tuloksista. 

 Kotimaanmatkailun kehittämistyöpajojen toteuttamisesta vastasi Matkailun tiedolla johtamisen Supervoimat -allianssi, vastuullisena palveluntuottajana HMMH Consulting Oy. Työpajat toteutettiin etäyhteyksin.

Työpajojen sisältö ja aikataulu

SYYSKUU

1. työpaja 2.9. klo 10 – 16: Yhdessä enemmän - kansallinen yhteistyö: aluetoimijoille ja -organisaatioille

Työpajan tavoitteet:

 • Kotimaanmatkailun yhteistyön tiivistäminen
 • Alueellisten ja kansallisten yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen
 • Kotimaanmatkailun yhteistyöverkoston keskustelu
 • Kotimaanmatkailun kansallisen koordinaation keskustelu
 • Kotimaanmatkailun huomioarvon hyödyntäminen

2. työpaja 27.9. klo 10 – 16: Yhdessä enemmän - kansallinen yhteistyö: matkailupalveluiden tarjoajille

Työpajan tavoitteet:

 • Kotimaanmatkailun yhteistyön tiivistäminen
 • Alueellisten ja kansallisten yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen
 • Kotimaanmatkailun yhteistyöverkoston keskustelu
 • Kotimaanmatkailun kansallisen koordinaation keskustelu

LOKAKUU

3. työpaja 15.10. klo 10 – 16: Tiedolla johdettu ja elämyksellinen tarjonta 

Työpajan tavoitteet:

 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen kohderyhmäselvityksessä tunnistetuille kotimaanmatkailun kohderyhmille; kaupunkilomailijoille, kyläilijöille ja mökkeilijöille, aktiivilomailijoille, nautiskelijoille sekä kulttuurista ja luonnosta kiinnostuneille
 • Tuotteiden hinnoittelun ja ansaintalogiikan mallien ymmärtäminen

MARRASKUU

4. työpaja 2.11. klo 10 – 16: Brändi ja markkinointi

Työpajan tavoitteet:

 • Kotimaanmatkailun huomioarvon hyödyntäminen
 • Kotimaanmatkailun hintamielikuvan muuttaminen
 • Digitaalinen löydettävyyden ja ostettavuuden varmistaminen  
 • Markkinoinnin kehittäminen kohderyhmäselvityksessä tunnistetuille kotimaanmatkailun kohderyhmille

5. työpaja 9.11. klo 10 – 16: Saavutettavuus

Työpajan tavoitteet:

 • Fyysisen saavutettavuuden parantaminen
 • Digitaalisten markkinointi- ja myyntikanavien kehittäminen ja parempi hyödyntäminen kotimaanmatkailussa
 • Digitaalisen löydettävyyden ja ostamisen optimointi


Lisätietoja: Hanna Lak, HMMH Consulting Oy, [email protected]