Valtioneuvoston asetus TEM/2017/193

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2017 13.40

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Mikko Huuskonen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063732
Asia
Laki Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland –nimisestä osakeyhtiöstä on hyväksytty eduskunnassa 8.12.2017. Lailla kumotaan kumotaan laki innovaatiorahoituskeskus Tekesistä (717/2008) ja laki Finpro –nimisestä osakeyhtiöstä (1446/2015). Asetuksessa säädetään tarkemmin rahoituskeskuksen ja BF-yhtiön tehtävistä ja johtamisesta. Asetuksessa esitetään annettavaksi BF-lain nojalla tarkemmat säädökset rahoituskeskuksen tehtävistä, johtokunnasta, johtokunnan ratkaisuvallan siirrosta pääjohtajalle, rahoituskeskuksen hallinnosta, sekä organisaation johtamisesta. Lisäksi annettaisiin tarkemmat säädökset yhtiön tehtävistä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä (RV)
Vaikutukset
BF-kokonaisuuden muodostamisella tehostetaan yrityspalvelujen toimintaa. Yritykset voivat saada yhdestä pisteestä sekä innovaatioiden että viennin edistämisen palvelut. Tämän lisäksi BF tarjoaa Suomeen kohdistuviin investointeihin ja matkailuun liittyviä palveluita. TALOUDELLISET: BF-kokonaisuuden käynnistämiseen liittyy erilaisia kertaluontoisia järjestelmä- ym. kustannuksia, joiden suuruusluokaksi on arvioitu 7 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen