Valtioneuvoston asetus TEM/2017/197

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2017 13.40

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Mikko Huuskonen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063732
Asia
Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annettiin 9.4.2015. Tukimuoto on luotu laivanrakennuksen innovaatioedellytysten turvaamiseksi. Tukea voidaan saada kokeelliseen kehittämiseen, toteutettavuustutkimuksiin, laivanrakennukseen, laivankorjaukseen, aluksen rakenteen muuttamiseen sekä öljyn, kaasun tai uusiutuvan energian etsimisessä käytettäviin rakenteisiin. Laivanrakennuksen innovaatiotuen myöntäminen ja hallinnointi on osoitettu Tekesin tehtäväksi Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä annetun asetuksen muutoksella (1546/2016). Tekes muuttuu Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi lainmuutoksella 1.1.2018 (HE innovaatiorahoituskeskus Business Finland sekä Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä, HE 158/2017, laki on hyväksytty eduskunnassa 8.12.2017). Asetus laivanrakennuksen innovaatiotuesta muutetaan vastaamaan näitä säädösmuutoksia. Samalla asetukseen tehdään eräitä teknisluonteisia tarkistuksia. Laivanrakennuksen innovaatiotuki on ollut käytössä Suomessa vuodesta 2008 lähtien. Vuoden 2016 lokakuuhun mennessä yksittäisten myönnettyjen avustusten suuruus on ollut 320 000 – 18 000 000 euroa. Myönnettyjen avustusten kappale- ja euromäärä vaihtelee vuosittain, esim. vuosina 2009 ja 2012 avustusta ei myönnetty lainkaan, kun taas vuonna 2013 tukea myönnettiin yhteensä 39 miljoonaa euroa seitsemään hankkeeseen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen