Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2017/160

« Tasavallan presidentin esittely 28.12.2017 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland –nimisestä osakeyhtiöstä (HE158/2017 vp; EV 157/2017 vp)

HE 158/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Mikko Huuskonen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063732
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen