Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2018 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta

Ministeri
Jari Lindström

Esittelijä
Henri Backman, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063581

Asia
Asetuksessa vahvistetaan nimikkeittäin ne raaka-aineet, tarvikkeet ja tuotteet, joista voidaan tehdä turvavarastointisopimuksia. Asetus on tarkoitettu olemaan voimassa viiden vuoden ajan.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen turvavarastointiohjelmasta (RV)

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Turvavarastoinnista aiheutuvat kustannukset katetaan valtion talousarvion ulkopuolisen Huoltovarmuusrahaston varoilla.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen