Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2018/44

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2018 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 59/2018 vp; EV 159/2018 vp)

HE 59/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Timo Meling, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295049084
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyysturvalain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 31 päivänä joulukuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen