Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2018/70

« Tasavallan presidentin esittely 15.3.2019 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 97/2018 vp; EV 236/2018 vp)

HE 97/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Johanna Ylitepsa, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295064207
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta ja lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen