Ydinlaitoksen käyttölupa TEM/2019/26

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.3.2019 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lupa Olkiluoto 3 –ydinvoimalaitosyksikön käyttöön

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Jaakko Louvanto, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295048274
Asia
Olkiluoto 3 –laitosyksiköllä on ydinenergialain (990/1987) mukainen voimassa oleva rakentamislupa. Päätöksellä myönnetään ydinenergialain 20 §:ssä tarkoitettu käyttölupa Olkiluoto 3 –laitosyksikölle 31.12.2038 saakka.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Teollisuuden Voima Oyj:lle luvan Olkiluoto 3 –laitosyksikön käyttöön (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Suoria valtiontaloudellisia vaikutuksia ei ole. Olkiluodon voimalaitoksen vuosittainen sähköntuotanto on noin 13 TWh, jonka arvo on arviolta noin 420 miljoonaa euroa. Tuotanto vastaa noin 15 prosenttia Suomen sähkön kulutuksesta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen