Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.3.2019 14.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuosilomalain muuttamisesta (HE 219/2018 vp; EV 263/2018 vp)

HE 219/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström

Esittelijä
Johanna Ylitepsa, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295064207

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vuosilomalain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen