Valtuuskunnan asettaminen TEM/2019/36

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.3.2019 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 108. työkonferenssiin 10. -21.6.2019 Genevessä

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295048247
Asia
Valtuuskunnassa olisivat hallituksen edustajina hallitusneuvos Liisa Heinonen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja ministeri Sari Lehtiranta Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä. Hallituksen edustajien varajäsenet olisivat hallitusneuvos Hanna-Mari Pekuri sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä lähetystöneuvos Antti Närhinen Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä. Työnantajien valtuutettuna olisi asiantuntija Mika Kärkkäinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta ja työntekijöiden valtuutettuna lakimies Paula Ilveskivi Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:sta. Työnantajien varavaltuutettuna olisi johtava asiantuntija Riitta Wärn Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta ja työntekijöiden varavaltuutettuna johtava asiantuntija Miia Kannisto Akavasta. Työ- ja elinkeinoministeriö oikeutettaisiin määräämään valtuuskunnalle tarpeelliset neuvonantajat.
Esitys
Valtioneuvosto asettaa valtuuskunnan Genevessä 10.-21.6.2019 pidettävään Kansainvälisen työjärjestön 108. työkonferenssiin ja oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriön määräämään valtuuskunnalle tarvittavat neuvonantajat
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio