Valtioneuvoston asetus TEM/2019/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.4.2019 11.15

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus siviilipalveluksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 a §:n muuttamisesta

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295048247
Asia
Asetuksella muutetaan siviilipalveluksesta annettua valtioneuvoston asetusta siten, että siviilipalveluksen koulutusjaosto arvioisi, kehittäisi ja valvoisi siviilipalveluksen peruskoulutusjakson koulutuksen lisäksi jatkossa myös täydennyspalveluksen koulutusta. Asetuksen on tarkoitus voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen siviilipalveluksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 a §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen