Valtioneuvoston päätös TEM/2019/121

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.2.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Terrafame Oy, lupa ydinenergialain mukaiseen kaivos- ja malminrikastustoimintaan

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Eriika Melkas, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047134
Asia
Terrafame Oy:n suunnittelema kaivos- ja malminrikastustoiminta, jossa yhtiön kaivoksesta saatavasta malmista otettaisiin sivutuotteena talteen uraani, on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Yhtiölle voidaan myöntää lupa ydinenergialain mukaiseen kaivos- ja malminrikastustoimintaan.
Esitys
Valtioneuvosto tekee päätöksen siitä, että Terrafame Oy:lle myönnetään lupa ydinenergialain mukaiseen kaivos- ja malminrikastustoimintaan
Vaikutukset
Organisaatioon: Ei ole. Taloudelliset vaikutukset: Suoria valtiontaloudellisia vaikutuksia ei ole.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen