Valtioneuvoston asetus (ilm EK:lle) TEM/2020/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.4.2020 10.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

A 16/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Nico Steiner, p. +35 8295049001

Asia

Valtioneuvosto on yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa todennut 16.3.2020 maassa vallitsevan valmiuslain (1552/2011) 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot. Ehdotettu asetus perustuu valmiuslain nojalla 31.3.2020 annetun käyttöönottoasetuksen jatkoasetukseen 174/2020, joka on voimassa 14.4 -13.5.2020. Asetuksella ehdotetaan jatkettavaksi 18.3.2020 voimaan tullutta asetusta 128/2020, joka annettiin valmiuslain 93 ja 94 §:n nojalla. Virusepidemian levitessä on todennäköistä, että työnantajalle syntyy aiempaa suurempi työvoimapula palvelutarpeen kasvaessa kansalaisten lisääntyneen sairastumisen ja toisaalta epidemiaan liittyvien erinäisten lieveilmiöiden ja muiden vaikutusten johdosta. Lisäksi työvoimapulaa voi kasvattaa asianomaisissa toiminnoissa työskentelevän henkilöstön sairastuminen. Työvoimapula vaikeuttaa merkittävällä tavalla näiden yhteiskunnallisesti kriittisten palveluiden toimintaa. Tällä asetuksella pyritään osaltaan varmistamaan työnantajan käytössä oleva riittävä henkilöstömäärä virusepidemian aikana.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Vaikutukset

Yhteiskunnan kriittisissä toiminnoissa pystytään reagoimaan paremmin virusepidemiasta aiheutuvaan henkilöstöpulaan työaikaa ja vuosilomia koskevilla poikkeusjärjestelyillä. Asetukseen liittyviä poikkeusmahdollisuuksia käytettäessä työnantajan edellytetään eri tavoin kiinnittävän huomiota työntekijöiden terveyteen ja työturvallisuuteen sekä huolehtimaan siitä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen