Johtokunnan asettaminen TEM/2020/61

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.4.2020 14.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Geologian tutkimuskeskuksen johtokunnan nimittäminen toimikaudeksi 1.5.2020 – 28.2.2023

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Riikka Aaltonen, Kaivosylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295064216
Asia
KOKOONPANO: Puheenjohtaja: Ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Juha Ylimaunu (Outokumpu Oyj) Varapuheenjohtaja: Hallitusneuvos Anja Liukko (työ- ja elinkeinoministeriö) Jäsenet: Myyntijohtaja Jaana Mäkelä (Spatineo Oy) Yksikön päällikkö Eija Virtasalo (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) President Antti Salminen (Kemira Oyj) Executive Director Helena Soimakallio (Teknologiateollisuus ry) Ylijohtaja Leena Ylä-Mononen (ympäristöministeriö)
Esitys
Valtioneuvosto nimittää Geologian tutkimuskeskuksen johtokunnan ja nimittää johtokunnan puheenjohtajaksi ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Juha Ylimaunun ja varapuheenjohtajaksi hallitusneuvos Anja Liukon työ- ja elinkeinoministeriöstä toimikaudeksi 1.5.2020 – 28.2.2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio