Hallituksen esitys TEM/2020/79

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.6.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 99/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Virve Haapajärvi, Hallitusneuvos p.+35 8295047027
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti kilpailulain yrityskauppojen käsittelymääräaikaa siten, että yrityskauppojen toisen vaiheen käsittelymääräaikaa pidennettäisiin 23 työpäivällä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lain on tarkoitus olla voimassa 31 päivään lokakuuta 2020.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
Esitys mahdollistaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle voimassa olevaa lakia noin kuukauden pidemmän yrityskauppojen käsittelymääräajan niiden virastolle ilmoitettujen yrityskauppojen osalta, jotka on ilmoitettu virastolle lain voimaantulon jälkeen, mutta ennen 1 marraskuuta 2020, ja jotka virasto siirtää toiseen käsittelyyn. Esitys mahdollistaa lain voimaantulon jälkeen ilmoitettujen yrityskauppojen osalta potentiaalisesti ongelmallisten, jatkokäsittelyyn siirrettävien yrityskauppojen asianmukaisen ja määräajassa tapahtuvan käsittelyn siitä huolimatta, että koronakriisi (covid-19) hidastaa ja vaikeuttaa markkinaselvitysten tekemistä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen