Hallituksen esitys TEM/2020/86

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.6.2020 12.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta

HE 91/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Mikko Huuskonen, Teollisuusneuvos p.+35 8295063732
Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki yritysten kustannustuesta. Yrityksillä olisi mahdollisuus hakea kustannustukea kiinteisiin kustannuksiinsa ja palkkamenoihinsa huhti-toukokuulta 2020. Tukea esitetään lieventämään COVID19-pandemian yrityksille aiheuttamia äkillisiä taloudellisia menetyksiä. Tuen myöntämisestä, hakemusten käsittelystä ja tuen maksamisesta vastaisi Valtiokonttori. Tuki maksetaan kertakorvauksena. Kustannustuen yrityskohtainen yläraja yhteensä on 500 000 euroa. Korvausedellytysten määrittely tapahtuu kaksivaiheisesti: ensin määritellään ne toimialat, joilla COVID19-pandemian aiheuttama liikevaihdon lasku on ollut vähintään 10 prosenttia. Mikäli tällaiselle toimialalle kuuluvalla yrityksellä liikevaihdon lasku on ollut vähintään 30 prosenttia, Valtiokonttori voi myöntää yritykselle kustannustukea.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta (RV)
Vaikutukset
Valtion vuoden 2020 IV lisätalousarvioesityksen esitetään 300 milj. euron määrärahaa uudelle momentille 32.40.43 (Yritysten yleinen kustannustuki).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen