Valtioneuvoston asetus TEM/2020/149

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

1) Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista 2) Valtioneuvoston asetus merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta annetun lain 13 luvun 13 b §:n voimaantulosta

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295048247
Asia
Asetuksilla saatetaan voimaan merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista annettu laki (434/2020) ja merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta annetun lain (435/2020) 13 luvun 13 b §. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 26.12.2020. Asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 26.12.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista ja asetuksen merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta annetun lain 13 luvun 13 b §:n voimaantulosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen