Valtioneuvoston asetus TEM/2020/213

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Emmi Äijälä, Hallitussihteeri p.+35 8295047216
Asia
Ehdotetaan, että valtioneuvosto antaa asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset), työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) maksullisista suoritteista sekä siitä, mistä suoritteista maksu peritään omakustannusarvon tai sitä alemman arvon perusteella ja mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Ehdotettu asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021 ja olemaan voimassa 31.12.2021 asti.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset: Tuloja ELY-keskusten maksullisista suoritteista arvioidaan vuonna 2021 kertyvän yhteensä 8 miljoonaa euroa talousarvion momentille 32.01.02 (ELY-keskusten toimintamenot). TE-toimistoilla ja KEHA-keskuksella ei ole maksullisia suoritteita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen