Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/22

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2020 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä (HE 87/2020 vp, HE 114/2020 vp; EV 216/2020 vp)

HE 87/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Hallitussihteeri Meri Pensamo, p. +35 8295047226
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta, lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja lain työttömyysturvalain 2 a luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen