Hallituksen esitys TEM/2021/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.3.2021 12.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 22/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Liisa Huhtala, Hallitusneuvos p.+35 8295047062
Asia

Esityksessä ehdotetaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaista muuttamista. Kaikkien ravitsemisliikkeiden tilat suljettaisiin asiakkailta kolmen viikon määräajaksi niillä alueilla, joilla se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Esitys annetaan perustuslain 23 §:n mukaisena tilapäisenä poikkeuksena perusoikeuksiin poikkeusoloissa. Alueista, joissa sulku on voimassa, säädetään valtioneuvoston asetuksella. Lain on tarkoitus tulla voimaan 8.3.2021 ja olla voimassa 28.3.2021 saakka.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
Ravitsemisliikkeiden määräaikaisella sulkemisella pyritään kiihtyvän epidemian hidastamiseen osana muita päätettyjä toimenpiteitä. Vaikutukset ravitsemisliikkeiden toimintaan ja taloudelliseen tilanteeseen ovat merkittäviä. Rajoitusten kompensointimalli valmistellaan erikseen. Hyvitystä 8.–28.3.2021 väliseltä ajalta arvioidaan maksettavan 50 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen