Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.4.2021 16.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun hallituksen esityksen (HE 27/2021 vp) täydentämisestä (HE 27/2021 vp, HE 37/2021 vp; EV 32/2021 vp)

HE 27/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Johtava asiantuntija (Lakimies) Maija Lönnqvist, p. +35 8295047105

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 12 päivänä huhtikuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen