Valtioneuvoston asetus TEM/2021/70

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.4.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Johtava asiantuntija, lakimies Maija Lönnqvist, p. +35 8295047105

Asia

Asetuksen voimassaoloa jatkettaisiin 31.12.2021 saakka, jolloin sen voimassaolo vastaisi lain voimassaoloa. Lisäksi päivitettäisiin asetuksen liitteessä oleva kustannustuen piiriin kuuluvien toimialojen lista tukikauden (marraskuu 2020-helmikuu 2021) tietoja vastaavaksi. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 26.4.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Kustannustukeen on käytettävissä valtion vuoden 2020 lisätalousarvioissa momentille 32.40.43 (Yritysten kustannustuki) myönnetty määräraha, jota on jäänyt käyttämättä kustannustuen ensimmäiseltä ja toiselta hakukierrokselta noin 370 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 ensimmäisessä lisätalousarviossa määrärahasta ehdotetaan peruutettavaksi 20 miljoonaa euroa, jota vastaava lisäys on tehty momenteille 29.80.01 ja 29.80.50, millä mahdollistetaan yritysten kustannustuen ulkopuolelle jäävien kulttuurin toimijoiden tukeminen. Valtiokonttorille toimeenpanosta aiheutuvia mahdollisia resurssitarpeita tarkastellaan tarvittaessa vuoden 2021 aikana. VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN: Tukiviranomaisena toimisi edelleen Valtiokonttori.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen