Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/192

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 42/2021 vp; EV 70/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 42/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Olli Sorainen, p. +35 8295048022

Asia

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta annetun lain vaikuttavuutta ja antaa asiasta selvityksen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vuoden 2022 loppuun mennessä.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta sekä lain Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 14 päivänä kesäkuuta 2021 ja määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen