Neuvoston asettaminen TEM/2021/104

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Huoltovarmuusneuvoston asettaminen

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Henri Backman, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063581
Asia
Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) 5 §:n mukaan Huoltovarmuuskeskuksen yhteydessä toimii Huoltovarmuusneuvosto. Huoltovarmuusneuvoston tehtävänä on ylläpitää ja kehittää yhteyksiä keskeisimpiin yhteistyötahoihin, seurata huoltovarmuuden tilaa ja kehitystä sekä tehdä esityksiä toimenpiteistä. Valtioneuvosto nimittää Huoltovarmuusneuvostoon vähintään 22 ja enintään 26 jäsentä enintään neljän vuoden toimikaudeksi. Puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä edustavat elinkeinoelämää (8 c §)
Esitys
Valtioneuvosto asettaa kolmevuotiskaudeksi 1.7.2021–30.6.2024 Huoltovarmuusneuvoston ja kutsuu sen puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Jukka Ruususen ja jäseniksi liitteen 2 mukaiset henkilöt
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen