Työ- ja elinkeinoministeriön asetus TEM/2021/185

« Raha-asiainvaliokunta 2.12.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista vuosina 2022 ja 2023

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Sami Teräväinen, Hallitussihteeri p.+35 8295060088
Asia
Esityksessä ehdotetaan annettavaksi työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista vuosina 2022 ja 2023. Asetuksen liitteessä säädettäisiin Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä yksittäisistä maksuista. Voimassa olevan Patentti- ja rekisterihallituksen maksuasetuksen (työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista, 1097/2019) voimassaolo päättyy 31.12.2021. Uusi asetus tulisi voimaan 1.1.2022 ja olisi voimassa 31.12.2023 saakka.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Patentti- ja rekisterihallituksen maksuasetuksen mukaisten tulojen määräksi arvioidaan vuonna 2022 noin 49,2 miljoonaa euroa. Kustannusvastaavuudeksi kaikkien Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteiden osalta arvioidaan 80,3 prosenttia. Kustannusvastaavuuden laskuun vaikuttaa EU:n yhtenäispatenttijärjestelmän voimaantulo, jonka arvioidaan laskevan maksutuloja 3,3 miljoonalla eurolla. Tulojen laskun kompensaatio sisältyy valtion talousarvioesitykseen 2022 ja julkisen talouden suunnitelmaan 2022-2025. Suuri osa ehdotetuista maksuista vastaisi voimassa olevaa asetusta. Keskeisimmät yksittäiset muutokset koskevat eräiden vähän käytettyjen maksujen poistamista ja maksujen porrastamisen laajentamista tavalla, joka ohjaa käsittelyprosessia sähköiseen tai sähköisillä malliasiakirjoilla tapahtuvaan asiointiin. Asetuksessa säädettäisiin digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin perustuvasta kaupparekisteritietojen maksuttomuudesta. Muutoksen arvioidaan tuovan säästöjä yrityksille ja helpottavan niiden toimintaa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta