Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/138

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.12.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi energian alkuperätakuista (HE 87/2021 vp; EV 161/2021 vp)

HE 87/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Inkeri Lilleberg, p. +35 8295047092

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain energian alkuperätakuista ja määrää lain tulemaan voimaan 3 päivänä joulukuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen