Valtioneuvoston asetus TEM/2021/212

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaostosta

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Mika Björklund, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063586
Asia
Asetuksella säädetään kirjanpitolautakunnan alaisuuteen perustettavan uuden hyvinvointialue- ja kuntajaoston tehtävistä ja toiminnasta. Uuden asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaostosta
Vaikutukset
Asetuksen ei katsota muodostavan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, koska se jatkaa jo olemassa olevan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston toimintaa siten, että ainoastaan jaoston ohjeistus laajenee käsittämään hyvinvointialueiden kirjanpito-ohjeistuksen. Asiassa on järjestetty kuulemistilaisuus, johon osallistui noin 70 etutahoa. Asetusehdotusta kannatettiin yleisesti.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen