Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/233

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.1.2022 14.45

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi (HE 239/2021 vp; EV 234/2021 vp)

HE 239/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Timo Meling, Hallitusneuvos p.+35 8295049084
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 31 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen