Neuvottelukunnan asettaminen TEM/2022/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.3.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kuluttajaturvallisuusasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.4.2022–31.3.2025

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, Kaupallinen neuvos p.+35 8295063518
Asia
Kokoonpano (suluissa varajäsen) Puheenjohtaja: hallitusneuvos Mikko Holm työ- ja elinkeinoministeriö Varapuheenjohtaja: johtaja Tuiri Kerttula Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes (johtava asiantuntija Sanna Kyyrä työ- ja elinkeinoministeriö) Jäsenet: erityisasiantuntija Miia Halonen (erityisasiantuntija Emilia Tiuttu) työ- ja elinkeinoministeriö yli-insinööri Jaana Rajakko sisäministeriö, pelastusosasto (Palotarkastaja Hannu Rantanen Varsinais-Suomen pelastuslaitos) tiiminvetäjä Kristiina Roivanen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom (erityisasiantuntija Saana Seppänen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Kyberturvallisuuskeskus) ryhmäpäällikkö Jaakko Kuustonen (ryhmäpäällikkö Janne Niemelä) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ylikonstaapeli Harri Lehtimäki Poliisihallitus, Sisä-Suomen poliisilaitos (johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskus) asiantuntija Jussi Poutanen sosiaali- ja terveysministeriö (ympäristöterveysneuvos Kimmo Ilonen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira) johtaja Miina Ojajärvi Kilpailu- ja kuluttajavirasto (erikoistutkija Hanna Kettunen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL) laboratorionjohtaja Pirjo Sainio Tullilaboratorio (tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling Suomen Tulli) päällikkö Sakari Kokkonen Metsähallitus (kansainvälisten asioiden johtaja Antti Karppinen Suomen standardisoimisliitto SFS ry) ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija Kaisa Mäntynen Suomen Kuntaliitto ry (Development Manager Terhi Hook Business Finland Oy, Visit Finland) lakimies Emmi Meriranta Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry (tutkimusjohtaja Petteri Repo Kuluttajatutkimuskeskus) asiantuntija Juho Mäki-Lohiluoma Elinkeinoelämän keskusliitto EK (lakimies Raisa Harju Keskuskauppakamari) tekninen asiantuntija Ilpo Johansson Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (ryhmäpäällikkö Satu Nissi-Rantakömi SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta) varatuomari Sami Hämäläinen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (yliopettaja Pekka Iivari Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti) asiantuntija Karoliina Katila Suomen Yrittäjät (johtava asiantuntija Petri Mero Finanssiala ry) erityisasiantuntija Kirsi White Ympäristöministeriö (vanhempi lakimies Jaakko Lindfors Suomen Kiinteistöliitto ry) asiantuntija Merja Söderström Päivittäistavarakauppa ry (puheenjohtaja Riia Sandström Suomen Leluyhdistys ry) johtava asiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb Kaupan liitto ry (johtaja Jukka Ropponen Tuote- ja palvelukauppayhdistys Etu ry)
Esitys
Valtioneuvosto asettaa kuluttajaturvallisuusasiain neuvottelukunnan 1.4.2022 - 31.3.2025
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio