Virkavapauden myöntäminen TEM/2022/51

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön talousjohtajalle

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Heidi Nummela, Henkilöstö-ja hallintojohtaja p.+35 8295047988
Asia
Edellyttäen, että valtioneuvosto nimittää valtiovarainministeriön budjettiosaston osastopäällikön virkaan Mika Niemelän ajaksi 8.4.2022 - 7.4..2027, on Mika Niemelä pyytänyt myöntämään hänelle palkatonta virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön talousjohtajan virasta vastaavaksi ajaksi.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Mika Niemelälle virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön talousjohtajan virasta ajaksi 8.4.2022 - 7.4..2027.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen