Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/176

« Tasavallan presidentin esittely 20.5.2022 12.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 225/2021 vp; EV 48/2022 vp)

HE 225/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Emmi Äijälä, Hallitussihteeri p.+35 8295047216
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 14 ja 18 §:n muuttamisesta, lain työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta ja lain työttömyysturvalain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 23 päivänä toukokuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen