Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/167

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta (HE 36/2022 vp; EV 75/2022 vp)

HE 36/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Eriika Melkas, p. +35 8295047134
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen