Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/84

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.8.2022 08.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta (HE 92/2022 vp; EV 83/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 92/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, p. +35 8295063732

Asia

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto laatii pikaisesti hallituksen selvityksen ja tarvittaessa esityksen siitä, onko varatun määrärahan puitteissa mahdollista tukea niitä kevyttä polttoöljyä käyttäviä toimijoita, joille esityksen kuljetustuki ei tällä hetkellä kohdistu, ja tekee myös tarvittaessa notifikaation komissiolle.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta ja päättää merkitä eduskunnan lausuman pöytäkirjaan ja ryhtyä lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen