Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/84

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.8.2022 08.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta (HE 92/2022 vp; EV 83/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 92/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, p. +35 8295063732
Asia
Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto laatii pikaisesti hallituksen selvityksen ja tarvittaessa esityksen siitä, onko varatun määrärahan puitteissa mahdollista tukea niitä kevyttä polttoöljyä käyttäviä toimijoita, joille esityksen kuljetustuki ei tällä hetkellä kohdistu, ja tekee myös tarvittaessa notifikaation komissiolle.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta ja päättää merkitä eduskunnan lausuman pöytäkirjaan ja ryhtyä lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen