Pääomittaminen TEM/2022/156

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Ilmastorahasto Oy:n oman pääoman korottaminen

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Johtava asiantuntija Oskari Räikkönen, p. +35 8295047241
Asia

Päätöksellä valtuutetaan työ- ja elinkeinoministeriö tekemään valtion puolesta 200 000 000 euron vastikkeeton sijoitus Ilmastorahasto Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtion täysin omistaman erityistehtäväyhtiö Ilmastorahasto Oy:n tehtävänä on toimia rahoittajana hankkeissa, jotka keskittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan, digitalisaation edistämiseen ja teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen. Ilmastorahasto Oy ei pyri maksimoimaan oman toimintansa tuottoa, vaan toteuttamaan yhtiön yhteiskunnalliset tehtävät mahdollisimman tehokkaasti ja maksimoimaan yhteiskunnallisen tuloksen. Määräraha kohdennetaan Ilmastorahasto Oy:n markkinaehtoisen sijoitus- ja rahoitustoiminnan menojen rahoittamiseen.

Esitys
Valtioneuvosto valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriön tekemään valtion puolesta 200 000 000 euron vastikkeettoman sijoituksen Ilmastorahasto Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (RV)
Vaikutukset
Ilmastorahasto Oy:n vapaan oman pääoman korotus 200 000 000 eurolla. Momentille 32.20.88 on vuoden 2020 seitsemännessä lisätalousarviossa myönnetty 300 000 000 euroa (siirtomääräraha 3 v). Määrärahaa saa käyttää Ilmastorahasto Oy:n oman pääoman korottamiseen. Määrärahaa ei ole vielä käytetty.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio