Viran täyttäminen TEM/2023/46

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys ja toimivat markkinat -osaston osastopäällikön viran täyttäminen

Ministeri

Arto Satonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Kari Klemm, p. +358 295 063 523

Asia

Jan Hjelt on antanut sidonnaisuuksistaan työ- ja elinkeinoministeriölle valtion virkamieslain 8 a §:ssä tarkoitetun selvityksen. Hjeltin ilmoittamat sidonnaisuudet eivät ole sellaisia, että niillä voitaisiin katsoa olevan merkitystä arvioitaessa hänen edellytyksiään hoitaa osastopäällikön virkaa.

Esitys

Valtioneuvosto nimittää työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys ja toimivat markkinat -osaston osastopäällikön virkaan oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Jan Hjeltin ajaksi 1.10.2023 - 30.9.2028.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.