Määrärahan jako TEM/2023/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Myöntämisvaltuuden jako Hämeen ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille käytettäväksi momentin 32.30.42 mukaisiin avustuksiin

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Sirpa Hautala, p. +35 8295063684

Asia

Valtion vuoden 2023 talousarvion momentilla 32.30.42 on käytettävissä 24 000 000 euron myöntämisvaltuus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028 annetun lain (758/2021) mukaisiin avustuksiin. Momentin selvitysosan mukaan myöntämisvaltuudesta käytetään 10 000 000 euroa alueelliseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (tki) tukemiseen. Päätöksellä jaetaan vuoden 2023 talousarvion momentin 32.30.42 mukaisesta alueelliseen tki-toiminnan tukemiseen käytettävissä olevasta 10 000 000 euron valtuudesta 6 000 000 euroa. Valtuudesta esitetään jaettavaksi 3 500 000 euroa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja 2 500 000 euroa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Jaettava valtuus käytetään momentin selvitysosan mukaisesti pienten yritysten, arvoverkostoissa toimivien pk-yritysten ja tutkimuslähtöisten aloittavien yritysten tki-toimintaan sekä olemassa olevien teknologioiden ja uusien ratkaisujen nykyistä nopeampaan hyödyntämiseen. Valtuuden jakoesityksen kriteerinä on käytetty alueella olevien pk-yritysten lukumäärää. Valtuudesta jätetään jakamatta 4 000 000 euroa, joka on myöhemmin tarkoitus asettaa yhtenä kiintiönä kaikkien toimivaltaisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käyttöön ja kohdentaa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tki-yritysyhteistyöhön myönnettäviin avustuksiin.

Esitys

Valtioneuvosto päättää myöntämisvaltuuden jaosta Hämeen ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille käytettäväksi momentin 32.30.42 mukaisiin avustuksiin (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Vastaa talousarvion momentin 32.30.42 suunniteltua käyttöä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen