Lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa TEM/2023/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.4.2023 12.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Fortum Power and Heat Oy:lle

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Ylitarkastaja, esittelijä Johanna Juvonen, p. +35 8295064220

Asia

Fortum Power and Heat Oy:lle myönnetään lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Espoon kaupungissa ja Kirkkonummen kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 2 x 400 kV sähkönsiirtokaapelia varten (Espoo-Kirkkonummi).

Esitys

Valtioneuvosto myöntää lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan Fortum Power and Heat Oy:lle

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio *
  2. päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.