Virkavapauden myöntäminen TEM/2023/78

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.5.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Miia Lehmus-Niemi, p. +35 8295047381
Asia
Neuvotteleva virkamies Satu Kristiina Keskinen on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin virkavapautta neuvottelevan virkamiehen virasta 10.7.2026 asti valtioneuvoston kanslian määräaikaisesti täytetyn apulaisosastopäällikön viran hoitamista varten.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Satu Kristiina Keskiselle virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta ajalle 4.5.2023-10.7.2026 ja peruuttaa samalla 29.8.2019 Keskiselle myönnetyn virkavapauden 4.5.2023 lukien.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen