Valtioneuvoston asetus TEM/2024/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2024 10.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n kumoamisesta

Ministeri

Arto Satonen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, p. +358 295 047 139

Asia

Asetuksella kumottaisiin nykyinen tilintarkastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 § tarpeettomana, koska vastaavat säännökset sisältyvät tilintarkastuslain (1141/2015) 6 luvun 9 a §:ään.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen tilintarkastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n kumoamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.